Bestuur

Voorzitter Vera van Mierlo
Secretaris Marlies Dolmans

2e Secretaris Saakje vd Laarschot
Penningmeester Pauline Ignacio
Algemeen lid  p.r. Marij ten Dam

Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar.
Jaarlijks is er een ledenvergadering.